Στο πλαίσιο του γενικότερου προγραμματισμού της ΕΡΓΟΣΕ και μέσω της Alstom ανατέθηκε ο η προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου στην Microshop.

Το εμπορευματικό κέντρο του Ο.Σ.Ε. στο Θριάσιο Πεδίο Αττικής είναι το μεγαλύτερο εμπορικό σιδηροδρομικό κέντρο στα Βαλκάνια.

Σ΄ αυτό εντάσσονται σειρά κτιρίων logistic πολλών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.

Το κέντρο μπορεί να εξυπηρετήσει 250 εξωτερικές γραμμές και 1000 εσωτερικά.

Avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful again anyone

Tony R. Francois