Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) αναθέτει στη Microshop την ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη νέας διαδικτυακής εφαρμογής για την υποστήριξη της διαδικασίας εντοπισμού και αναφοράς δυνητικών δοτών. Η εφαρμογή σκοπό έχει τη σύγχρονη αλλά και την αναδρομική καταγραφή δυνητικών δοτών στα Νοσοκομεία όπου δραστηριοποιείται Τοπικός Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων του ΕΟΜ σε σχέση με την κλινική εικόνα εισαγωγής στο νοσοκομείο, την ενημέρωση της οικογένειας για το ενδεχόμενο της δωρεάς, την έκβαση του περιστατικού είτε λάβει χώρα δωρεά οργάνων είτε όχι και την αξιολόγηση των διαδικασιών συντονισμού. Η εφαρμογή θα φιλοξενείται στο ιδιόκτητο data center μας.

Avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful again anyone

Tony R. Francois