Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) αναθέτει στη Microshop την ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη νέας διαδικτυακής εφαρμογής για την υποστήριξη της διαδικασίας εντοπισμού και αναφοράς δυνητικών δοτών. Η εφαρμογή σκοπό έχει τη σύγχρονη αλλά και την αναδρομική καταγραφή δυνητικών δοτών στα…