Αναβαθμίστε Ψηφιακά την Επιχείρηση σας
Η νέα δράση ¨Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων¨ του ταμείου Ανάκαμψης. Μάθετε πως μπορείτε να οδηγήσετε την επιχείρηση σας στον ψηφιακό κόσμο του μέλλοντος, αξιοποιώντας το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”.

Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Το έργο αποτελεί Δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, όπου οι επενδύσεις θα στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων. H δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 

Σε ποιους απευθύνεται;

 

Το πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία Mικρομεσαίων Eπιχειρήσεων απευθύνεται σε ΜμΕ που επιθυμούν να συμβαδίσουν με την τρέχουσα ψηφιακή πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απασχολούν από 1-250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να επιτύχουν:

Τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής , εμπορικής και διοικητικής τους λειτουργίας
Την αναβάθμιση του τρόπου με τον οποίο οργανώνουν την επικοινωνία και τις συνεργασίες τους
Την εισαγωγή νέων μορφών υβριδικής εργασίας(hybrid workplace)
Την ψηφιοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με πελάτες και συνεργάτες τους, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου
Την αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Τι επιδοτείται;

Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία

Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της επικοινωνίας (Cloud Productivity Suites), την αξιοποίηση της απομακρυσμένης εργασίας, την αποτελεσματική διαχείριση εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών

 

Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

Επενδύσεις σε λύσεις ασφάλειας με ψηφιακά εργαλεία Endpoint protection/ EDR, DLP (Πρόληψης Απώλειας Δεδομένων), Διαχείρισης Ταυτοτήτων, Συμβατότητας με GDPR, SOC (Επιχειρησιακών Κέντρων Ασφαλείας), Backup & Cloud disaster recovery λύσεις

 

Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εμπορίου και των πλατφορμών εμπορίου για πώληση προϊόντων καθώς και γενικότερη αυτοματοποίηση εργαλείων marketing, παρακολούθησης digital campaign κ.α)

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία Mικρομεσαίων Eπιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης σε όρους απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

  Αξία κουπονιού Ιδία Συμμετοχή Συνολική Αξία
       
0-5 900 € 100 € 1.000 €
06-10 1.800 € 200 € 2.000 €
11-18 3.600 € 400 € 4.000 €
19-25 5.400 € 600 € 6.000 €
26-31 9.000 € 1.000 € 10.000 €
33-40 10.800 € 1.200 € 12.000 €
41-50 13.500 € 1.500 € 15.000 €
51-250 18.000 € 2.000 € 20.000 €

 

 

Στην Microshop προσφέρουμε ένα σύνολο προιόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένο για τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

Δείτε πιο αναλυτικά τις κατηγορίες ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106470800

Greece 2.0_NextGeneration