854860235318130 Τεχνική Υποστήριξη δικτύων - Εγκατάσταση – Διαχείριση – Συντήρηση

Δίκτυα

Υποστήριξη δικτύων – Εγκατάσταση – Διαχείριση – Συντήρηση

Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια ενός δικτύου με στόχο τη σωστή εγκατάσταση και την μελλοντική επέκτασή του.

Άμεση αποκατάσταση βλάβης
210 6470800


Σας παρέχουμε άμεση τεχνική υποστήριξη, για κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα του δικτύου σας.

Προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Καταγραφή και μελέτη του χώρου εγκατάστασης
 • Ολοκληρωμένη μελέτη δικτύωσης και εγκατάστασης
 • Εγκατάσταση καλωδιώσεων, racks, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων τοπικών δικτύων H/Y
 • Εγκατάσταση Intranets, VPNs, Firewall, Mailserver, Webserver, Virtualization
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση server και λοιπών συσκευών
 • Πιστοποίηση εγκατάστασης και καλής λειτουργίας με όργανα τελευταίας τεχνολογίας
 • Πλήρης υποστήριξη βάσει συμβολαίου συντήρησης

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να στήσει το τοπικού σας δίκτυο ή να τελειοποιήσει την υποδομή σας παρέχοντάς σας τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Μερικές από τις εργασίες υποδομών δικτύου που αναλαμβάνουμε:

 • Μελέτη / εγκατάσταση τοπικού δικτύου φωνής και δεδομένων
 • Χαρτογράφηση δικτύου και πριζών
 • Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού
 • Κατασκευή καναλιών και εντοιχισμός τους
 • Κατασκευή καλωδίων και πριζών δικτύου
 • Καλωδίωση δικτύου υπολογιστών
 • Καλωδίωση τηλεφωνικού δικτύου
 • Καλωδίωση Server διακομιστή
 • Εγκατάσταση κατανεμητή Patch Panel
 • Εγκατάσταση Rack
 • Έλεγχος συνδεσιμότητας δικτύου
 • Πιστοποίηση συνδέσεων δικτύου

Παρέχουμε την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη, για κάθε μικρό η μεγάλο πρόβλημα του δικτύου σας, είτε πρόκειται για δίκτυο που στήθηκε από εμάς είτε για κάποιο που προϋπήρχε. Φροντίζουμε επίσης να μεγαλώσει το δίκτυό σας όταν μεγαλώνουν και οι ανάγκες σας, προτείνοντας και υλοποιώντας την επέκτασή του με τον ταχύτερο και πιο ανώδυνο τρόπο:

 • Συντήρηση τοπικού ή απομακρυσμένου δικτύου
 • Επέκταση τοπικού ή απομακρυσμένου δικτύου
 • Συντήρηση ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου
 • Επέκταση ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου
 • Συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού (router, firewall, switch)
 • Άμεση τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή Internet
 • Άμεση τεχνική υποστήριξη με επίσκεψη τεχνικού στο χώρο σας
parallax background

Θέλετε τεχνικό στο χώρο σας;

_Eng!