Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Ψηφιακές Υπογραφές - Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία της έκδοσης και εγκατάστασης ψηφιακής υπογραφής.

Ψηφιακές Υπογραφές - Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;
Η Ψηφιακή Υπογραφή ισοδυναμεί με τη φυσική υπογραφή στον ψηφιακό κόσμο. Όπως δηλαδή υπογράφεται π.χ μια υπεύθυνη δήλωση σε κάποια υπηρεσία του δημοσίου από ένα φυσικό πρόσωπο, με τον ίδιο τρόπο υπογράφονται ψηφιακά τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δημοσίου. Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή δίνει στον παραλήπτη την διαβεβαίωση ότι το έγγραφο ή το μήνυμα που δημιουργήθηκε ανήκει στον συντάκτη ή αποστολέα που το υπέγραψε ψηφιακά και ότι δεν παραποιήθηκε κατά την αποστολή του. Για να παραχθεί μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή απαιτείται η χρήση ενός έγκυρου Ψηφιακού Πιστοποιητικού, ενός αρχείου που όχι μόνο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της ψηφιακής υπογραφής αλλά και πιστοποιεί την ταυτότητα του χρήστη.

Ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος της Ψηφιακής Υπογραφής;
Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την επικύρωση των Υπεύθυνων Δηλώσεων ή λοιπών Εγγράφων και Εντύπων Αιτήσεων από το νόμιμο εκπρόσωπο (μέσω ΚΕΠ ή μιας άλλης δημόσιας αρχής. Αυτό γίνεται με την ψηφιακή υπογραφή: μέσα από τον υπολογιστή του χρήστη, όπου έχει εγκατασταθεί το (usb token) και τα αντίστοιχα λογισμικά προγράμματα.

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία, προκειμένου μια επιχείρηση, ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιώτης, να είναι σε θέση να υπογράφει ψηφιακά οποιοδήποτε έγγραφο. Συμμετοχή σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου. Ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ομαλή συμμετοχή της επιχείρησης σε διαγωνισμούς.

Ενδεικτικά παραδείγματα χρήσης της Ψηφιακής Υπογραφής

· Η υπηρεσία κατάθεσης ηλεκτρονικού δικογράφου μέσω της οποίας οι δικηγόροι έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα ψηφιακά υπογεγραμμένα δικόγραφα.
· Η εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα ΦΕΚ.
· H υποχρέωση για χρήση ψηφιακών υπογραφών στην διενέργεια όλων των διαγωνισμών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών άνω των 60.000€.
· Το πιλοτικό πρόγραμμα ΥΠΕΚΑ, Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υπουργείο Οικονομικών και συμβολαιογράφων, που αφορά στην ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων και αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων με χρήση ψηφιακής υπογραφής στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε.

ΤΕΛΟΣ με τις επισκέψεις στα ΚΕΠ.

Καθημερινά ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες μέσω της ψηφιακής υπογραφής δίνονται και εκδίδονται άμεσα από τον υπολογιστή σας με το πάτημα ενός κουμπιού!

Δείτε μερικές από αυτές παρακάτω.


Δημοφιλέστερες υπηρεσίες

· Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
· Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
· Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης
· Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ
· Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
· Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
· Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου
· Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων
· Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου
· Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων
· Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ
· Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία
· Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου
· Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
· Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς

· Παρέχουμε τηλεφωνική και επιτόπια υποστήριξη.
· Παρέχουμε πιστοποιητικά αυτόματα αναγνωρίσιμα από τα περισσότερα δημοφιλή προγράμματα που χρησιμοποιείτε (Outlook, Word κλπ.).
· Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση στα γραφεία σας.
· Παρέχουμε συμπληρωματικές λύσεις για πιο εύκολη χρήση της ψηφιακής σας υπογραφής (μέσω sw πχ Xolidosign)


Ψηφιακές Υπογραφές - Ψηφιακά Πιστοποιητικά - Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Η ψηφιακή υπογραφή επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο (ΠΔ#150/2001) εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, βασίζεται σε ένα Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό (πχ Πύλη Ερμής) και δημιουργείται από Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ).

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;
Το ισοδύναμο της φυσικής υπογραφής στον ψηφιακό κόσμο. Είναι ένα μαθηματικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή δίνει στον παραλήπτη την διαβεβαίωση ότι το έγγραφο/ μήνυμα που δημιουργήθηκε ανήκει στον συντάκτη/ αποστολέα που το υπέγραψε ψηφιακά και ότι δεν αλλοιώθηκε/ παραποιήθηκε κατά την αποστολή του. Για να παραχθεί μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή απαιτείται η χρήση ενός έγκυρου Ψηφιακού Πιστοποιητικού, ενός αρχείου που όχι μόνο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της ψηφιακής υπογραφής αλλά και πιστοποιεί την ταυτότητα της οντότητας που το χρησιμοποιεί.

Τι είναι Ψηφιακό Πιστοποιητικό;
Το Ψηφιακό πιστοποιητικό είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μίας οντότητας (φυσικό πρόσωπο, εξυπηρετητής, οργανισμός κοκ) και την ανάκτηση του δημοσίου κλειδιού αυτής.

Για ποιο λόγο χρειάζομαι Ψηφιακή Υπογραφή;

Ενδεικτικά παραδείγματα χρήσης της Ψηφιακής Υπογραφής

· Η υπηρεσία κατάθεσης ηλεκτρονικού δικογράφου μέσω της οποίας οι δικηγόροι έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα ψηφιακά υπογεγραμμένα δικόγραφα.
· Η εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα ΦΕΚ.
· H υποχρέωση για χρήση ψηφιακών υπογραφών στην διενέργεια όλων των διαγωνισμών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών άνω των 60.000€ (Δήμοι, Φορείς Δημοσίου, Δημοτικοί Οργανισμοί κτλ).
· Το πιλοτικό πρόγραμμα ΥΠΕΚΑ, Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υπουργείο Οικονομικών και συμβολαιογράφων, που αφορά στην ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων και αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων με χρήση ψηφιακής υπογραφής στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Είμαι ιδιώτης. Σε τι μου χρειάζεται η ηλεκτρονική υπογραφή;
Έχοντας μια ψηφιακή υπογραφή στην κατοχή σας, μπορείτε να εκδόσετε πάνω από 100 πιστοποιητικά του δημοσίου μέσα της πύλης του Ερμή, όπως Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Πιστοποιητικό γέννησης, Αντίγραφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου, θανάτου κα.

Ποιος υπογράφει ψηφιακά ένα έντυπο;
Η διαδικασία αφορά στο άτομο που υπογράφει για λογαριασμό της εκάστοτε εταιρείας. Για παράδειγμα σε μια ατομική επιχείρηση, ψηφιακή υπογραφή θα χρειαζόταν να έχει ο ιδιοκτήτης, διότι εκείνος σε ένα διαγωνισμό δημοσίου θα υπέγραφε και θα επικύρωνε με το γνήσιο της υπογραφής του τις διάφορες Υπεύθυνες Δηλώσεις ή την Τεχνική Προσφορά για ένα έργο.

Μπορεί να εκδοθεί ψηφιακή υπογραφή για μια εταιρεία;
Δεν γίνεται έκδοση ψηφιακής υπογραφής σε εταιρείες, καθώς αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

Που μπορώ να ενημερωθώ για διαγωνισμούς δημοσίου που τρέχουν;
Οι διαγωνισμοί δημοσίου βρίσκονται στον ιστότοπο του υπουργείου promitheus.gov.gr. Μπορείτε να έχετε καθημερινά δωρεάν ενημέρωση μέσα από το "Ανακοινώσεις".


Τι γίνεται όταν συνυπογράφουν 2 άτομα για λογαριασμό 1 εταιρείας;
Για παράδειγμα, αν σε μια Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) υπάρχουν δύο (2) εταίροι και βάσει καταστατικού συνυπογράφουν και οι δύο τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, την Οικονομική Προσφορά κτλ., τότε θα χρειαστούν δύο ψηφιακές υπογραφές. Επομένως, το κόστος θα είναι διπλάσιο καθώς θα απαιτηθούν δύο (2) USB TOKEN και ως εκ τούτου δύο φορές η ίδια διαδικασία εγκατάστασης. Αν σε μια εταιρεία όμως υπογράφει ο ένας μόνο εκπρόσωπος τα έντυπα που εκπροσωπούν την εταιρεία (βάσει καταστατικού), τότε εκδίδεται ψηφιακή υπογραφή μόνο για αυτόν, καθώς δεν απαιτείται για τους υπόλοιπους.

Ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος της Ψηφιακής Υπογραφής;
Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την επικύρωση των Υπεύθυνων Δηλώσεων ή λοιπών Εγγράφων και Εντύπων Αιτήσεων από το νόμιμο εκπρόσωπο (μέσω ΚΕΠ ή μιας άλλης δημόσιας αρχής. Αυτό γίνεται με την ψηφιακή υπογραφή: μέσα από τον υπολογιστή του χρήστη, όπου έχει εγκατασταθεί το (usb token) και τα αντίστοιχα λογισμικά προγράμματα.


Μπορώ να πάρω παραπάνω από μια Ψηφιακές Υπογραφές;
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μόνο μια φορά ψηφιακή υπογραφή. Στη συνέχεια μπορεί να παράγει όσα έγγραφα χρειάζεται μέσα από τον Υπολογιστή του και να τα "υπογράφει" ψηφιακά.

Τι είναι ακριβώς το USB TOKEN;
Τα USB token είναι ηλεκτρονικές συσκευές που εξωτερικά μοιάζουν με μνήμη USB Flash, είναι όμως ειδικές συσκευές όπου αποθηκεύονται με ασφάλεια τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας. Η επίσημη ονομασία αυτών των συσκευών στα ελληνικά είναι ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής). Συνδέονται σε θύρα USB του υπολογιστή και σας δίνουν τη δυνατότητα να υπογράφετε ψηφιακά τα pdf - word έγγραφά σας, κ.α.


Μπορώ να αγοράσω και δεύτερο USB TOKEN;
Ακόμα και εάν αγοραστεί δεύτερο USB TOKEN, δεν θα μπορεί να λειτουργεί παράλληλα ή συμπληρωματικά.

Πόσο καιρό θα μου πάρει να μπορώ να υπογράφω ψηφιακά;
Υπό κανονικές συνθήκες το γραφείο μας ολοκληρώνει τη διαδικασία σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Είναι δυνατόν να εκδοθεί και αυθημερόν, εφόσον υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης επίσκεψης σε ΚΕΠ.

Μπορώ να αποφύγω την αγορά του USB TOKEN και να υπογράφω ψηφιακά χωρίς αυτό;
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ορθή συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου να υπάρχει ολοκληρωμένη εγκατάσταση του USB TOKEN και των αντίστοιχων απαραίτητων λογισμικών προγραμμάτων. Δεν είναι αποδεκτή μια συνήθης ηλεκτρονική "υπογραφή" ή "signature" που προέρχεται απλώς από τον υπολογιστή του χρήστη ή μέσω άλλων μορφών αποθήκευσης (χαλαρής - απλής - μαλακής αποθήκευσης).

Τι απαιτείται για να τοποθετηθεί η ψηφιακή υπογραφή;
Για μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή απαιτείται η χρήση ενός έγκυρου Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού, αλλά και η προμήθεια κατάλληλου-αξιόπιστου usb token. Σε αυτό δημιουργούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (qualified certificate). Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό παρέχεται χωρίς ετήσια συνδρομή από την δωρεάν δημόσια υπηρεσία του Ερμή.

Μπορώ να εγκαταστήσω την ψηφιακή υπογραφή σε παραπάνω από έναν υπολογιστή;
Ναι, μπορεί να γίνει εγκατάσταση της ψηφιακής υπογραφής σε παραπάνω από έναν υπολογιστή. Κατά συνέπεια ο χρήστης θα μπορεί να υπογράφει ψηφιακά από τον καθένα. Φυσικά χρειάζεται πάντα και το USB TOKEN.

Υπάρχει ετήσιο κόστος ανανέωσης για την Ψηφιακή Υπογραφή/ Ψηφιακά Πιστοποιητικά;
Εφόσον η διαδικασία γίνει μέσω φορέα του Υπουργείου, η ανανέωση είναι τουλάχιστον πενταετής.

Τιμή USB Token 50 €

Τιμή απομακρυσμένης εγκατάστασης 60 €

Τιμή εγκατάστασης στο χώρο σας 80 €Ειδικές τιμές για Ενώσεις, Σωματεία, Συλλόγους, Συμβολαιογράφους, Γιατρούς κτλ.
Θέλετε να εκδώσετε πάνω από 10 ψηφιακές υπογραφές; Ρωτήστε μας για ακόμα πιο χαμηλές τιμές!


210 6470800

Διαβάστηκε 1468 φορές

Οι Συνεργάτες Μας microshop.gr

Microshop ΙΚΕ

Η εταιρεία μας διανύει από το 1994 μια δυναμική και συνεπή πορεία δημιουργώντας έναν ευρύ κύκλο ευχαριστημένων πελατών σε όλη τη Ελλάδα. Στόχος μας είναι η άμεση εξυπηρέτηση και η παροχή λύσεων για κάθε εταιρεία και ιδιώτη σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
Στο οργανωμένο μας εργαστήριο παρέχεται service και επισκευές σε PCs, Servers και δικτυακές συσκευές. Το έμπειρο προσωπικό και η επαρκής αποθήκη ανταλλακτικών εγγυώνται την ταχύτατη αποκατάσταση βλαβών.

Επικοινωνήστε μαζί μας