Τομείς Δραστηριότητας

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας μας ασχολούμαστε με όλο το φάσμα εταιρειών ειδικοτήτων και επαγγελματιών

Η εταιρεία μας ασχολείται με δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Μηχανοργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού, το Διαδίκτυο και τις εφαρμογές του και την εποπτεία του δικτύου του Οργανισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες αλλά καλέστε μας να δούμε την όποια σας ανάγκη.

 • Υποστήριξη Μηχανοργάνωσης. Υποστήριξη όλης της ΙΤ υποδομής αλλά και όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού σας. Η υποστήριξη αφορά στον έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων, στη διαχείριση των Servers και του δικτύου, αλλά και στην βοήθεια - εκπαίδευση και διαχείριση των χρηστών.
 • Υποστήριξη Λογισμικού. Υποστήριξη του Οργανισμού σας σε θέματα λογισμικού (προμήθεια - εγκατάσταση - ενημέρωση) καθώς και σε ειδικότερα θέματα (ανανέωση αδειών χρήσης, αναβαθμίσεις κτλ.).
 • E-mail. Αναλαμβάνουμε την διαμόρφωση και συντήρηση όλου του Mail Server του οργανισμού σας. Η εταιρεία μας είναι αδειοδοτημένη από την ΕΕΤΤ και διατηρεί κόμβο παροχής Internet μέσω οπτικών ινών από το 1997.
 • Διαγωνισμοί – Προμήθειες. Έρευνα αγοράς, σύνταξη προδιαγραφών, για τις προμήθειες υλικού ή λογισμικού για την μηχανογράφηση του Οργανισμού σας.
 • Help Desk. Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης παραπόνων – βλαβών κτλ.
 

Η εταιρεία μας ασχολείται με δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Μηχανοργάνωση των Νοσοκομείων αλλά και Ιδιωτικών κέντρων Υγείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες.

 • Υποστήριξη Μηχανοργάνωσης. Υποστήριξη όλης της ΙΤ υποδομής αλλά και όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού σας. Η υποστήριξη αφορά στον έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων, στη διαχείριση των Servers, αλλά και στην βοήθεια - εκπαίδευση και διαχείριση των χρηστών.
 • Υποστήριξη Λογισμικού. Υποστήριξη του Οργανισμού σας σε θέματα λογισμικού (προμήθεια - εγκατάσταση - ενημέρωση) καθώς και σε ειδικότερα θέματα (ανανέωση αδειών χρήσης, αναβαθμίσεις κτλ.).
 • Υποστήριξη Δικτύων. Δομημένη καλωδίωση - Ενσύρματα τοπικά δίκτυα - Ασύρματα τοπικά δίκτυα – VPNs – Firewalls - VLANs.
 • Συστήματα & Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής. Λογισμικό με δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας – Παροχή της υπηρεσίας σε πραγματικό χρόνο (Real Time) – Διασφάλιση στη μεταφορά αλλά και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων του ασθενούς – Εύκολη επικοινωνία του ασθενή με το γιατρό (ακόμα και μέσω smartphone).
 • Εξειδικευμένες Εφαρμογές Λογισμικού – Custom Made S/W
 

Τι είναι ο GDPR; Είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΓΚΠΔ/GDPR (ΕΕ) 2016/679 που ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ από τις 25.05.2018. Σκοπός του Κανονισμού είναι η εναρμόνιση των κανόνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 • Ποιους Αφορά; Ο GDPR (ΓΚΠΔ) αφορά οποιαδήποτε επιχείρηση (ατομική ή νομικό πρόσωπο κάθε είδους) το οποίο προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε πολίτες της ΕΕ, ή που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πολιτών της ΕΕ.
 • Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Κάθε δεδομένο που αφορά φυσικό εν ζωή πρόσωπο που ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί (πχ όνομα, αριθμός ταυτότητας/μητρώου, δεδομένα θέσεις κλπ.).
 • Τι είναι επεξεργασία; Η αποθήκευση, επεξεργασία, αποθήκευση ή ακόμη και καμία απολύτως ενέργεια επί προσωπικών δεδομένων στα οποία έχει πρόσβαση ο υπεύθυνος/εκτελών την επεξεργασία είτε πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι.
 • Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας; Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια αρχή που καθορίζει (μόνος ή από κοινού με άλλον) τον σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Ποιος είναι ο εκτελών την επεξεργασία; Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια αρχή που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας (όταν δεν το κάνει ο ίδιος).

Η εταιρεία μας είναι πρωτοπόρος στην Υποστήριξη Οργανισμών – Εταιρειών αλλά και φυσικών προσώπων για τη συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό GDPR, καλύπτοντας όλες τις πτυχές του κανονισμού, Οργανωτική, IT και Νομική.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού και να συμβάλουμε στην εναρμόνιση της Εταιρείας σας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

 • Πού κάνουμε τη διαφορά; Για 25 και πλέον έτη οι επαγγελματίες - επιχειρήσεις με την επιλογή τους και την εμπιστοσύνη τους μας κατατάσσουν στη κορυφή!
 • Άμεση Υποστήριξη. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη - support. Το τμήμα Υποστήριξης στελεχώνεται από έμπειρους συνεργάτες, που απαντούν άμεσα και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησή σας.
 • Λύση για κάθε σας ανάγκη. Καταγραφή, μελέτη και υλοποίηση των αναγκών και των επιμέρους λεπτομερειών σας.