854860235318130 Καλωδίωση UTP T568 A & B - Microshop | Δίκτυα, Μηχανογράφηση, Software

Καλωδίωση UTP T568 A & B